KARATE CLUB
OPAVA

logo
ludek

Hlavní instruktor dojo Karate Club Opava je Luděk Janošek

Luděk Janošek začal s cvičením karate v roce 1981. V následujícím roce spoluzakládá a vede oddíl karate v Opavě – Karate club Opava dojo (KaCO), původně pod asociací WUKO (sportovní karate), později, od roku 1994, pod vedením senseie Ing. Sawase Sofiandise CzKA. V roce 1996 složil zkoušky na černý pás JKA/CzKA, je trenérem III. třídy, instruktorem a rozhodčím CzKA.

Dojo:

ZŠ Mírová, Opava

Tréninky:

Úterý 17:00 - 20:00
Čtvrtek 17:00 - 20:00
Pátek 17:00 - 19:00

 

Dojo:

ZŠ Raduň

Tréninky:

Pondělí 17:30 - 18:30
Středa 19:00 - 20:00


Kontakt:

kaco

Tel.:733 197 404

czka-logo
mirek

Mirek Tihelka (*25.9.1987)

Karate cvičí od roku 1997.Je držitelem černého pásu CzKA od roku 2005, Je členem rozhodčích CzKA. V KaCO vede pobočku oddílu v Raduni a podílí se na tréninku pokročilých v Opavě. Aktivně se účastní soutěží pořádaných CzKA a pravidelně se umisťuje na medailových pozicích